Cây Bằng Lăng
November 17, 2015
vườn ươm cây kiểng
Vườn Ươm Cây Kiểng Tân Thành
January 5, 2016
Show all

Dự án Hoa Viên Vĩnh Hằng – Kiên Giang

dự án hoa viên Vĩnh Hằng - Kiên Giang

Hoa viên Vĩnh Hằng Kiên Giang với qui mô 42,6ha tọa lạc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn đất, cách cầu số hai 800m về phía Tây, cách quốc lộ 80 khoảng 250m

dự án hoa viên Vĩnh Hằng - Kiên Giang

Hình ảnh đang thi công:

dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng
dự án hoa viên vĩnh hằng