1. Nghiên cứu hồ sơ thi công

 • Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thi công (bản vẽ, hình ảnh,…)
 • Nghiên cứu biện pháp thi công
 • Nghiên cứu dự toán thi công

2. Lên kế hoạch thi công

 • Lập bảng kế hoạch, tiến độ thi công

3. Chuẩn bị thi công

 • Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thi công
 • Chuẩn bị mặt bằng thi công
 • Chuẩn bị nhân lực thi công
 • Chuẩn bị dụng cụ thi công
 • Chuẩn bị vật liệu thi công

4. Liên hệ thi công

 • Liên hệ chủ đầu tư
 • Liên hệ đối tác

5. Tiến hành thi công

 • Thi công vườn đứng, vườn treo
 • Thi công cảnh quan. sân vườn
 • Thi công công trình kiến trúc xanh

6. Nghiệm thu thi công

 • Nghiệm thu chất lượng vật liệu thi công
 • Nghiệm thu khối lượng hoàn thành