Để đảm bảo chất lượng và tiến độ tốt nhất cho thiết kế. Chúng tôi luôn thực hiện theo đúng quy trình sau:
1. Lập nhiệm vụ thiết kế

 • Khảo sát hiện trạng
 • Điều tra số liệu, thu thập thông tin
 • Lấy ý kiến khách hàng
 • Báo giá thiết kế

2. Hợp đồng thiết kế

 • Hai bên thỏa thuận thống nhất hợp đồng
 • Ký hợp đồng

3. Lên kế hoạch thiết kế

 • Lập bảng kế hoạch, tiến độ thiết kế

4. Thiết kế phương án

 • Thiết kế ý tưởng (concept) sơ bộ mặt bằng
 • Thiết kế phối cảnh và hoàn thiện hồ sơ phương án chọn

5. Triển khai hồ sơ

 • Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công
 • Dự toán thi công

6. Hoàn thành hồ sơ

 • Bàn giao hồ sơ
 • Hai bên ký hợp đồng thanh quyết toán